Zijn uw bestuurs-vergoedingen marktconform en onderbouwd?

Lees hier verder >

Bevatten de door uw onderneming gesloten overeenkomsten indexatiebedingen (die veelal verboden zijn)?

Lees hier verder >

Heeft u belangrijke rekening-courant posities ten opzichte van het bedrijf?

Lees hier verder >

ScreenTeam maakt een screening van uw bedrijf.

ScreenTeam heeft als doel de bedrijfsleiding snel een scherp en onafhankelijk inzicht te verschaffen m.b.t. de onderneming, in het bijzonder de juridische, financiële en fiscale aandachtspunten. Het gevolg hiervan is dat de onderneming, na het uitvoeren van de aanbevelingen, “verkoopsklaar” wordt gemaakt.

Wanneer de bedrijfsleiding er zelf klaar voor is, zal deze oefening leiden tot een efficiënter overdrachtsproces waarbij de uitgeklaarde en inmiddels geremedieerde punten niet meer aan bod moeten komen. Dit vermijdt ellenlange discussies tussen de verschillende adviseurs tijdens het eigenlijke overnameproces en vermindert de gevraagde garanties en zekerheden die van de verkoper gevraagd worden. Deze oefening kan een opwaarts effect hebben op de waardering en prijszetting van de onderneming.

ScreenTeam heeft een sterke toegevoegde waarde voor elke middelgrote en grote onderneming. In het bijzonder staat ScreenTeam bedrijfsleiders bij die op korte of middellange termijn overwegen hun onderneming te verkopen, bijvoorbeeld omdat zij vaststellen dat er zich geen interne of andere opvolging aandient.

ScreenTeam analyseert de onderneming op een efficiënte wijze vanuit een juridisch, financieel en fiscaal oogpunt.

Aan de hand van aantal basisdocumenten die door de onderneming op vertrouwelijke wijze ter beschikking worden gesteld en gesprekken met de bedrijfsleider en eventuele door de bedrijfsleider aangeduide personen, zorgt ScreenTeam voor een rapport met zowel een analyse als heldere aanbevelingen om de aandachtspunten te remediëren. De analyse wordt op onafhankelijke wijze verricht en vindt tegelijkertijd plaats in samenwerking met de bestaande adviseurs (bv.: boekhouder, advocaat, etc.).

Voor deze analyse doet ScreenTeam beroep op externe dienstverleners. In beginsel zal Schoups het juridische, dnf het fiscale en ESP het financiële luik voor rekening nemen. De klant heeft echter steeds het recht om een beroep te doen op andere of bijkomende dienstverlener(s) naar vrije keuze.

ScreenTeam heeft als doel de bedrijfsleiding snel een scherp en onafhankelijk inzicht te verschaffen m.b.t. de onderneming, in het bijzonder de juridische, financiële en fiscale aandachtspunten. Het gevolg hiervan is dat de onderneming, na het uitvoeren van de aanbevelingen, “verkoopsklaar” wordt gemaakt.

Wanneer de bedrijfsleiding er zelf klaar voor is, zal deze oefening leiden tot een efficiënter overdrachtsproces waarbij  de uitgeklaarde en inmiddels geremedieerde punten niet meer aan bod moeten komen. Dit vermijdt ellenlange discussies tussen de verschillende adviseurs tijdens het eigenlijke overnameproces en vermindert de gevraagde garanties en zekerheden die van de verkoper gevraagd worden. Deze oefening kan een opwaarts effect hebben op de waardering en prijszetting van de onderneming.

ScreenTeam voert geen waardering van de onderneming uit.
 
Ook is ScreenTeam geen makelaar in ondernemingen. ScreenTeam zal u dus niet in contact brengen met mogelijke kopers, wel zal ze het pad richting een mogelijke verkoop effenen.
 
ScreenTeam biedt u als bedrijfsleider een onafhankelijk inzicht in de aandachtspunten/zwakheden van uw onderneming en dit in een fase voorafgaand aan het aanbieden van de onderneming aan één of meerdere kopers zodat u voorbereid de markt kan opgaan.

Legal

Tax

Finance

Contactpersonen

Schoups

Schoups is een advocatenkantoor met vestigingen in Antwerpen en Brussel. Schoups biedt juridische dienstverlening op maat aan cliënten uit de ondernemingswereld en bestrijkt de voornaamste rechtsdomeinen die voor ondernemingen van belang zijn.

Contactpersoon voor alle opdrachten die Schoups verricht voor ScreenTeam is
Gwen Bevers
(Managing Partner van Schoups)

www.schoups.be

dnf

Dnf is een hedendaagse, gedigitaliseerde  tax & accountancy groep voor start-up’s, KMO’s en grote ondernemingen, met haar hoofdzetel  in Antwerpen, en bijkantoren in Mechelen en Temse. Naast haar basistaken inzake boekhouding en fiscaliteit, wil dnf zelf ook pro-actief gespecialiseerde diensten aanbieden inzake financiële en fiscale advisering, overnames en fusies (M&A) en vermogens- en successieplanning.

Contactpersoon van dnf voor alle ScreenTeam opdrachten en vragen is
Frederik Daeseleire
(Managing Partner van dnf).

www.dnf.be

Enhanced Solutions Partner

Enhanced Solutions Partner is een onafhankelijk adviesbureau dat eigenaars en bedrijfsleiders van KMO’s persoonlijk adviseert en begeleidt bij het klaarmaken voor verkoop van hun onderneming. Naast balans- en resultatenanalyses, ligt de focus op het identificeren van verbeterpunten en begeleiding bij de uitvoering hiervan.

Contactpersoon van ESP voor alle ScreenTeam opdrachten en vragen is
Elly Simons
(Managing Partner van ESP en ScreenTeam).

Elly Simons

Interesse in wat ScreenTeam voor u kan betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.