Legal

Ter illustratie, vindt u hieronder enkele voorbeelden van de topics die ScreenTeam voor u zal onderzoeken:

 • Zijn de gebouwen die uw onderneming bezit of gebruikt in overeenstemming met de bekomen stedenbouwkundige vergunningen (zowel naar constructie als naar functie-invulling toe; bv. kantoor, industrie, kleinhandel, …)?
 • Bent u vertrouwd met de wettelijke rubrieken die bepalen voor welke onderdelen van uw onderneming een milieuvergunning- of melding vereist is?
 • Heeft u nagekeken of de grond waarop uw onderneming actief is wordt gekwalificeerd als een zogenaamde “risicogrond” en of er sprake kan zijn van een (resterende) bodemverontreiniging?
 • Werden alle vennootschapsrechtelijke vergaderingen (van het bestuur en de aandeelhouders) correct gehouden en genotuleerd, met naleving van bijvoorbeeld de wetgeving in verband met belangenconflicten, alarmbelprocedure, goedkeuren van clausules i.v.m. een controlewijziging, etc?
 • Voldoet de onderneming aan haar wettelijke informatie- en taalverplichtingen (ondernemingsnummer, algemene voorwaarden, verzekering, taal factuur,… )?
 • Zijn de algemene voorwaarden nog afdwingbaar volgens het gewijzigde consumentenrecht?
 • Werden de huurovereenkomsten en huurhernieuwingen correct geregistreerd?
 • Bevatten de door uw onderneming gesloten overeenkomsten indexatiebedingen (die veelal verboden zijn)?
 • Houden de overeenkomsten, verzekeringen, vergunningen, etc. van de onderneming volledig stand ingeval van verkoop of dienen bepaalde goedkeuringen verkregen te worden of meldingen verricht te worden?
 • Heeft de vennootschap de juiste KBO-inschrijving, met de correcte NACEBEL-codes voor alle activiteiten die zij verricht?
 • Voldoen alle overeenkomsten met zelfstandige verkopers van de onderneming aan de dwingende wetgeving terzake?
 • Bevat het arbeidsreglement alle verplichte vermeldingen, zijn alle deeltijdse uurroosters er in opgenomen en werd het in lijn gebracht met de recente wetgeving?
 • Werkt de onderneming enkel met werknemers of ook met zelfstandigen (al dan niet via een managementvennootschap). Werden in het laatste geval het risico op schijnzelfstandigheid en de daaraan verbonden kosten correct ingeschat?
 • Zijn de forfaitaire onkostenvergoedingen die de onderneming aan haar werknemers betaalt voldoende afgestemd op de reële kosten die deze werknemers dragen en werden zij afgetoetst aan de instructies van de RSZ in dit kader? Worden alle voordelen voor werknemers (zoals bedrijfswagen, gsm, laptop, tablet, cadeaus, etc.) correct aangegeven aan de RSZ en de fiscus?
 • Beschikt de onderneming over een beleid inzake privacy / verwerking van persoonsgegevens en werden de nodige aangiften aan de privacycommissie gedaan? Bent u klaar voor de implementatie van de nieuwe Privacyverordening?

Interesse in wat ScreenTeam voor u kan betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.