Ondernemen is ook durven vooruitkijken!

Tijdig nadenken over de overdracht van uw bedrijf, hoort bij ondernemen.

Ondernemen is keihard werken. In de loop der jaren heeft u uw bedrijf elke dag een stukje verder opgebouwd. Hoewel u er niet dagelijks bij stilstaat, komt er een moment dat u afstand moet doen van uw bedrijf. Omdat u met pensioen gaat, omdat u klaar bent voor een nieuwe uitdaging of omdat een familielid of externe opvolger popelt om de zaak over te nemen.

De overdracht van uw onderneming is dan ook de normaalste zaak van de wereld en de logische volgende stap. U wil toch niet dat uw harde werk en gedane inspanningen/opofferingen tot niets leiden.

Tegelijkertijd is het overlaten van uw bedrijf een ingrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats voor uzelf, maar ook voor anderen. Denk bijvoorbeeld aan uw familie die u jarenlang gesteund heeft, maar ook aan uw personeelsleden. Voor de meeste ondernemers is een overdracht dan ook een emotionele rollercoaster.

Waarom verkopen?

De motieven om uw bedrijf te willen verkopen kunnen we indelen in 2 groepen, zijnde persoonlijke en strategische motieven.

In het huidige klimaat, worden vaak familiebedrijven geconfronteerd met de opvolgingsproblematiek. Denk hierbij aan de ondernemer die erover nadenkt om in de toekomst te stoppen met werken en géén kinderen of andere familieleden heeft die hem kunnen (of willen) opvolgen. Waar het vroeger vanzelfsprekend was dat een bedrijf overging van ouders naar kind(eren), merken we een duidelijke verandering in dit stramien. Jongeren zijn tegenwoordig vaak niet bereid om het bedrijf van hun ouders over te nemen. Ze hebben andere interesses of hebben aan den lijve ondervonden welke opofferingen het uitbouwen van een bedrijf met zich meebrengt. Ook stellen we vast dat jongere generaties belang hechten aan andere waarden. De generaties X, Y en Z zijn immers in een heel andere sfeer en omgeving opgegroeid dan de babyboomers.

Door de jaren heen, kijkt ook u als ondernemer steeds objectiever naar de kwaliteit van de opvolgers voor uw bedrijf. Zo kan u tot de conclusie komen dat de in aanmerking komende potentiële opvolgers nog niet klaar zijn om een onderneming te leiden en te managen. Een overdracht aan een ‘derde’ strategische of financiële partij is hier vaak voor alle betrokkenen de beste optie om de continuïteit van uw onderneming maximaal te waarborgen.

Naast gezondheidsredenen en het ontbreken van verdere zin in de rompslomp van het runnen van een bedrijf zijn de goesting om een andere uitdaging aan te gaan en het vrijmaken van het vermogen van de eigenaar vaak voorkomende persoonlijke motieven tot overdracht. In de praktijk zien we dat dit vermogen vaak terug in het bedrijf geïnvesteerd werd, waardoor het enkel vrijgemaakt kan worden door een (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming.

U kan uw bedrijf ook (gedeeltelijk) verkopen om de positie en de toekomstige ontwikkeling ervan te verstevigen, te consolideren of niet te laten verslechteren. In deze gevallen spreken we van strategische motieven. Onder de meest voorkomende strategische motieven vallen o.a. het uitbouwen van verdere groeimogelijkheden voor het bedrijf, het meegaan met de technologische evolutie, liquiditeitsredenen, cultuurproblemen, slechte toekomstverwachtingen en imago.

In de praktijk is de motivatie tot overdracht vaak een combinatie van persoonlijke en strategische redenen, die niet steeds in dezelfde richting lopen. Het is vooral deze combinatie die ertoe leidt dat er heel wat emoties losgemaakt zullen worden.

De eerste stap in het overdrachtproces is dan ook om het verkoopmotief helder in zicht te hebben en de alternatieven goed te overwegen om te voorkomen dat de beslissing tot verkoop op basis van irrationele argumenten genomen wordt.

Een goede voorbereiding en heldere, praktische ondersteuning tijdens het traject zijn dan ook van onschatbare waarde.


In deze reeks trachten we u een duidelijk inzicht te geven in het verloop van een verkooptraject waarbij we de meest voorkomende moeilijkheden/pitfalls gebaseerd op onze praktijkervaring zullen toelichten en gaan we verder in op volgende stappen:

Bedrijfsoverdracht

Stappen in de overdracht van een onderneming

Meer lezen:

Omdat u in de eerste plaats druk bezig bent met uw bedrijf, doen we dit op een heldere beknopte manier. Moest u bepaalde thema’s graag (uitgebreider) aan bod zien komen, mag u dit laten weten op info@screenteam.be.

 

Ondernemen is ook durven vooruitkijken!


© Elly Simons, 2017

Interesse in wat ScreenTeam voor u kan betekenen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.